Nuacht & Blag

Dearcadh Nua-Aimseartha ar Eolaíocht Acmhainne: Comhrá le Micheál Mac Monagail

 

Chuirfeadh sé iontas ar an té nach bhfuil mórán staidéir déanta acu ar chúrsaí feamainne cé chomh casta atá an acmhainn mara seo. Bíonn coinníollacha fáis éagsúla ag teastáil ó chineálacha éagsúla feamainne agus tá airíonna bitheolaíochta difriúil ag cuid acu chomh maith le leas ar leith don duine. Tá saineolaithe ag teastáil ó chomhlacht […]

léigh an t-alt

An bealach gur féidir le feamainn cabhrú le Táirgeoirí Muiceola an ceann is fearr a fháil ar strus teasa i muca

 

Tá teocht suas le 40 C le feiceáil anois ar fud an Aontais Eorpaigh, Is léir gur contúirt mhór é seo ní amháin do dhaoine ach d’ainmhithe chomh maith. Tá toinn teasa le feiceáil sa tír seo anois le gairiid chomh maith. I mí Iúil thug Charlie McConalogue, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara comhairle […]

léigh an t-alt

An Féidir le Feamainn Cabhrú le Capaill?

 

Má tá suim agat i rásaí capall, tá a fhios agat go bhfuil cáil domhanda ar chapaill folaíochta Éireannach. Cuireann ár ithir aolchlochach cailciam ar fáil do gach cineál capall chun go mbeidh deis acu a gcuid cnámha a láidriú. Tá sé tábhachtach go mbeadh cailciam le fáil i mbeatha na gcapaill sin a bhíonn […]

léigh an t-alt

Tá an Ceapadh Carbóin atá le fáil san gcréafóg ábalta cur in aghaidh Athrú Aeráide. Seo é an ról atá ag Oiriúntóirí Créafóige

 

Is iontach an rud é talamh maith. Tagann borradh ar phobail nuair a bhíonn structúr maith san gcréafóg a thugann deis de aerú, uisce a thógáil isteach, cothaithigh a choinneáil agus deis a thabhairt do mhiocrorgánaigh maithe fás. Ach chomh maith le cur le sláinte na mbarraí, na ngairdíní,  na ngarraithe agus na na bpáirceanna […]

léigh an t-alt

An Fáth gur Cheart go mbeadh na Polaisiúicrídí atá le fáil san Fheamainn Curtha leis an mBeatha Ainmhí

 

An bhfuil géarchéim slándála bia chun tarlú in Éirinn agus san Eu? D’fhéadfadh sé tarlú. Tá an tAire Talmhaíochta Charlie McConalogue, ag iarraidh an monatóireacht a dhéanamh ar shlabhra an tsoláthair agus tá sé ag moladh d’fheirmeoirí ar fud na tíre cruinneacht, eorna agus cineálacha eile grán a chuir ar a gcuid talún. Tugann sé […]

léigh an t-alt

Cén chaoi ar féidir leat caighdeán muceola a fheabhsú I margadh atá dian? Tug feamainn do do chuid bainbh!

 

Thaispeáin alt san Irish Examiner  le gairid go bhfuil brú mór airgid ar tháirgeoirí muc in Éirinn. Tá cailteanas de na mílte euro i gceist de bharr fadhbanna le soláthar agus praghsanna bia ag ordú agus tá baol ann go gcaillfidh aonad le 1,000 crán beagnach €70,000 in aghaidh na míosa. Go dtí go dtiocfaidh […]

léigh an t-alt

An Féidir le Caoirigh Feamainn a ithe? Is féidir! Seo Mar a Chuireann sé lena gcuid Sláinte agus le Caighdeán a gcuid Olann

 

Tá an chuid is mó d’ fheirmeacha caorach na hÉireann le feiceáil  i gcontaetha mar Ghaillimh, Maigh Eo, Tír Chonaill agus Cill Mhantáin. Cé nach mbíonn an tréad caorach chomh mór leo siúd a bhíonn san Nua-Shéalainn mar shampla, is cinnte go gcuireann na feirmeacha beaga seo le rathúnas feirmeoirí agus pobail na hÉíreann. Sna […]

léigh an t-alt

Is féidir lenár léargais (2021) i dtaobh úsáid na feamainne cabhair a thabhairt d’fheirmeoirí Éireannacha caighdeán an bhia a fheabhsú

 

Níl sé éasca cloí le nósanna feirmeoireachta thraidisiúnta nuair atá feirmeacha móra le coinneáil rathúil. Tá an domhan ag athrú agus tá sé tabhachtach mar sin go mbeadh táirgeoirí Éireannacha ábalta a gcuid cleachtais a athrú agus a slí mhaireachtála a chosaint agus a gcuid brábúis a mhéadú. Éireoidh le feirmeoirí é seo a dhéanamh […]

léigh an t-alt