Titan d’Ainmhithe

An Féidir le Feamainn Cabhrú le Capaill?

 

Má tá suim agat i rásaí capall, tá a fhios agat go bhfuil cáil domhanda ar chapaill folaíochta Éireannach. Cuireann ár ithir aolchlochach cailciam ar fáil do gach cineál capall chun go mbeidh deis acu a gcuid cnámha a láidriú. Tá sé tábhachtach go mbeadh cailciam le fáil i mbeatha na gcapaill sin a bhíonn […]

léigh an t-alt

An Fáth gur Cheart go mbeadh na Polaisiúicrídí atá le fáil san Fheamainn Curtha leis an mBeatha Ainmhí

 

An bhfuil géarchéim slándála bia chun tarlú in Éirinn agus san Eu? D’fhéadfadh sé tarlú. Tá an tAire Talmhaíochta Charlie McConalogue, ag iarraidh an monatóireacht a dhéanamh ar shlabhra an tsoláthair agus tá sé ag moladh d’fheirmeoirí ar fud na tíre cruinneacht, eorna agus cineálacha eile grán a chuir ar a gcuid talún. Tugann sé […]

léigh an t-alt

An Féidir le Caoirigh Feamainn a ithe? Is féidir! Seo Mar a Chuireann sé lena gcuid Sláinte agus le Caighdeán a gcuid Olann

 

Tá an chuid is mó d’ fheirmeacha caorach na hÉireann le feiceáil  i gcontaetha mar Ghaillimh, Maigh Eo, Tír Chonaill agus Cill Mhantáin. Cé nach mbíonn an tréad caorach chomh mór leo siúd a bhíonn san Nua-Shéalainn mar shampla, is cinnte go gcuireann na feirmeacha beaga seo le rathúnas feirmeoirí agus pobail na hÉíreann. Sna […]

léigh an t-alt

Is féidir lenár léargais (2021) i dtaobh úsáid na feamainne cabhair a thabhairt d’fheirmeoirí Éireannacha caighdeán an bhia a fheabhsú

 

Níl sé éasca cloí le nósanna feirmeoireachta thraidisiúnta nuair atá feirmeacha móra le coinneáil rathúil. Tá an domhan ag athrú agus tá sé tabhachtach mar sin go mbeadh táirgeoirí Éireannacha ábalta a gcuid cleachtais a athrú agus a slí mhaireachtála a chosaint agus a gcuid brábúis a mhéadú. Éireoidh le feirmeoirí é seo a dhéanamh […]

léigh an t-alt