Spreagtha ag an tradisiún agus dílis don inbhuanaitheacht

Cuireann muid an fheamainn is fearr ar fáil don domhan

Ag cothú sláinte agus dul chun cinn ainmhithe

Eolas maidir Titan™ do Ainmhithe

Cur dlús le fás, sláinte agus barr na mbarraí

Eolas maidir Titan™do na Barraí

Déan athnuachan ar chothaitheacht san chréfóig

Eolas maidir Titan™ don Talamh

Fís Arramara

Le: Jean-Paul Deveau, Cathaoirleach ar an mbord, Arramara Teoranta

 

Táimid sásta anois ó ghlac muid úinéireacht ar Arramara Teoranta i mí na Bealtaine 2014, go bhfuileamar tar éis ár ndualgais a chomhlíonadh maidir lenár gcuid Fostaithe, Lucht bainte feamainne, custaiméirí agus geallshealbhóírí eile. Sé sin, go bhfuil borradh curtha leis an gcomhlacht ar mhaithe le gach éinne. Mar gheall ar infheistíocht, eolaíocht acmhainne agus cleachtais bhainistíocht Inbhuanaithe ar Acmhainní, tá fáil leanúnach anois ag custaiméirí ar tháirgí Arramara.

 

Níos mó eolais

D’fhéadfá rá gur clann é Arramara níos mó ná gnó atá ag cruthú todhchaí inbhuanaithe d’Éirinn

arramara collage square

SusAg úsáid cleachtais inbhuanithe maidir le baint feamainne agus bainistiú a dhéanamh ar acmhainní, is féidir feamainn a choinneáil mar acmhainn in-athnuaite

Chuir Arramara forbairtí ar leith ar an gceann oifig ar mhaithe le Fostaithe, muintir na háite agus turasóirí.

23 Aibreán 2019 | Pobail

Nuair a bhíonn ball foirne Arramara ag dul ón monarcha próiséala go dtí an oifig go laethúil, castar go leor cuairteoirí orainn a bhíonn faoi gheasa ag áileacht Chéibh Chill Chiaráin. Is breá linn a bheith ag obair anseo agus go deimhin deireann a lán daoine go bhfuil an t-ádh linn a bheith fostaithe i […]

 

Titan Seaweed Product Logo

Ar mhaith leat triail a bhaint as ár dtáirgí Titan™?